თმის გადანერგვის ფასები

2₾
FUT - Strip (ზონრის მეთოდი)
2₾
FUE (უნაკერო მეთოდი)
2.5₾
NO - Shave FUE (უნაკერო მეთოდი გადაპარსვის გარეშე)
2₾
FUT+FUE (კომბინირებული მეთოდი)
3₾
LHT (გრძელი თმის გადანერგვა) როგორც FUT ასევე FUE მეთოდით
2.5₾
წვერისა და ულვაშის აღდგენა
3₾
გრძელი თმის გადანერგვა წვერში
2.5₾
BHT ( თმის გადანერგვა ტანიდან და წვერიდან)
2₾
თმის გადანერგვა ნაწიბურში
1500₾
წარბების აღდგენა