თმის გადანერგვის ფასები

თმის გადანერგვის პროცედურის ღირებულება განისაზღვრება გადასანერგი გრაფტების რაოდენობით. გრაფტი არის ფოლიკულების გაერთიანება და შეიცავს 1-დან 4 თმის ღერამდე. საშუალოდ 1 გრაფტი უდრის 2,5 თმის ღერს. (მაღალი სიხშირის სადონორო თმის შემთხვევაში შეიძლება საშუალოდ 3 თმის ღერიც შეადგინოს).
ქვემოთ მოცემულია ერთი გრაფტის ფასი თმის გადანერგვის სხვადასხვა მეთოდზე და ტექნოლოგიაზე.

2₾

FUT - Strip (ზონრის მეთოდი)

2₾

FUE (უნაკერო მეთოდი)

3₾

NO - Shave FUE უნაკერო მეთოდი გადაპარსვის გარეშე

2₾

FUT + FUE (კომბინირებული მეთოდი)

3₾

LHT (გრძელი თმის გადანერგვა) როგორც FUT ასევე FUE მეთოდით

3₾

წვერისა და ულვაშის აღდგენა

3₾

გრძელი თმის გადანერგვა წვერის არეში

3₾

BHT (თმის გადანერგვა ტანიდან და წვერიდან)

2₾

თმის გადანერგვა ნაწიბურში

2000₾

წარბების აღდგენა (ფასი ფიქსირებულია)

3₾

თმის გადანერგვა მულტი იმპლანტერით

გამოთვალე, შენ რამდენი თმის გადანერგვა გჭირდება?