კალკულატორი

მონიშნეთ ის ზონები სადაც გსურთ თმის გადანერგვა და გაიგეთ რამდენი გრაფტის, თმის ღერის გადანერგვაა საჭირო თქვენთვის სასურველი შედეგის მისაღებად.
 
მოგახსენებთ, რომ პაციენტის ინდივიდუალური მახასიათებლებიდან (თავის ზომა, პროპორციები, თმის სტრუქტურა და ა.შ.) გამომდინარე თქვენს მიერ გამოთვლილმა გრაფტების რაოდენობამ, უშუალოდ ექიმთან კონსულტაციის დროს, შეიძლება განიცადოს მცირედი ცვლილებები.

ან მიიღეთ კონსულტაცია დეამედისგან