ტრენინგი

კლინიკა „დეამედი“ არის საუნივერსიტეტო კლინიკა, სადაც დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საკვალიფიკაციო და ტრენინგ პროგრამები სპეციალობებში „თმის აუტოტრანსპლანტაცია“ და „ტრიქოლოგია“.

პროგრამების ხელმძღვანელია „საქართმელოს თმის აღდგენის საზოგადოების” (GSHR) პრეზიდენტი, “თმის აღდგენითი ქირურგიის საერთაშორისო საზოგადოების” (ISHRS, აშშ) წევრი, მედიცინის დოქტორი დეა პაპასკირი.

სწავლების დასრულების შემდეგ მსმენელი მიიღებს თბილისის სახალმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მიერ დამოწმებულ ვალიდურ სერთიფიკატს.

აირჩიეთ სპეციალობა:
თმის აუტოტრანსპლანტაცია >>
ტრიქოლოგია >>