კონტაქტი

ნანა ნაცვლიშვილი

თმის ტრანსპლანტაცია

საქართველოს თმის აღდგენის საზოგადოების (GSHR) წევრი.

განათლება:

1981 – 1987წწ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, პედიატრიის
ფაკულტეტი.

1987 – 1988წწ. – ინტერნატურა სპეციალობაში პედიატრია, თელავის ბავშვთა
საავადმყოფო.

პროფესიული გამოცდილება:

04/2018წ. დღემდე – კლინიკა “დეამედი”- ექიმი, აღმასრულებელი დირექტორი.

2008 – 2018წწ. – კლინიკა.“ჰეალაინ ინტერნეშნალ“-ის, ექიმი კონსულტანტი.

1989 – 1990წწ. თბილისის მე – 16 პოლიკლინიკა, ექიმი-პედიატრი

ჩვენი ექიმები