სოფო ვაშაძე - კლინიკა "დეამედი"-ს ექიმი სტომატოლოგი - ორთოდონტი

  • "საქართველოს ორთოდონტთა ასოციაციის" (GOA) წევრი

 

განათლება:

  • 2010 - 2015 წწ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტომატოლოგიური ფაკულტეტი
  • 2015 - 2017 წწ, რეზიდენტურა სპეციზლობაში "ორთოდონტია". სტომატოლოგიუტი კლინიკა "ნიუ-დენტი"

 

პროფესიული გამოცდილება:

  • 2018 წლის ივნისიდან დღემდე  - კლინიკა "დეამედი" - ს ექიმი ორთოდონტი
  • 2018 წლის ივნისიდან დღემდე  - კლინიკა "Dental Lux" - ის ექიმი ორთოდონტი
  • 2016 წ. დღემდე - :Dental Works" - ის დეო დენტის ჰოსპიტალის ექიმი ორთოდონტი
  • 2015 - 2016 წწ. - სტომატოლოგიური კლინიკა "დენტექსი - 95" -ის ორთოდონტის ასისტენტი