ეკატერინე თოდუა -კლინიკა "დეამედი" - ს თმის გადანერგვის საკონსულტაციო კაბინეტის ექიმი.

  • "საქართველოს თმის აღდგენის საზოგადოების" (GSHR) წევრი
  • "საქართველოს თმის კვლევისსაზოგადოების" (GHRS) წევრი

განათლება:

  • 1991-1997წწ. - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის და მედიცინის ფაკულტეტი, სპეციალობა - პროფილაქტიკური  მედიცინის ექიმი.
  • 2004-2005წწ. - დ. უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიი ინსტიტუტი, სპეციალობა - სამედიცინო ფსიქოლოგია

პროფესიული გამოცდილება:

  • 04/2018 წ. დღემდე - კლინიკა "დეამედი"-ს თმის ტრანსპლანტაციის განყოფილების ექიმი-კონსულტანტი, ფსიქოლოგი
  • 2005-2018წწ. - კლინიკა.“ჰეალაინ ინტერნეშნალ“-ის, ექიმი-ტრანსპლნტოლოგი, კონსულტანტი.
  • 1998-2004წწ. - საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, ექიმი-ეპიდემიოლოგი