ეკატერინე ინაშვილი - კლინიკა "დეამედი" - ს ექიმი ენდოკრინოლოგი.

  • ევროპის დიაბეტის ასოციაციის წევრი (2009-2011 წწ);
  • ენდოკრინოლოგიის საერთაშორისო კონგრესის-"ენდოკრინოლოგიის ევროპული კონგრესი"-ს წევრი და მონაწილე (2012წ),ახალგაზრდა მომხსენებლების ათეულში ნომინირებული პოსტერის პრიზზე, დაჯილდოებული გრანტით;
  • დიაბეტის საერთაშორისო ფედერაციის წევრი და მონაწილე (2017წ), დაჯილდოებული გრანტით;
  • ეროვნული პროტოკოლის - "პრეგესტაციური დიაბეტის მართვა"  ერთ-ერთი ავტორი (2014წ);
  • სახელმძღვანელოს - "დიაბეტური ტერფის სინდრომის პროფილაქტიკა, დიაგნოსტიკა და მკურნალობა", თანაავტორი, 2015 წ.
  • სახელმძღვანელო ექთნებისთვის - "დიაბეტური ტერფის სინდრომი", თანაავტორი, 2015 წ.

განათლება:

2002-2008 წწ. - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, მედიცინის ფაკულტეტი

2008-2012 წწ. - დიპლომის შემდგომი უწყვეტი განათლება, ენდოკრინოლოგია

 

კვალიფიკაციის ამაღლება:

2018 - 2019 წწ. - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, პოსტდიპლომური სამედიცინო განათლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი.   სერტიფიკატი სპეციალობაში “ნუტრიციოლოგია“

 

პროფესიული გამოცდილება:

2019 წლიდან - საუნივერსიტეტო კლინიკა "ნიუ ვიჟენი",

2018 წლიდან - კლინიკა "დეამედი", ექიმი ენდოკრინოლოგი 

2013 წლიდან - სამედიცინო კორპორაცია ევექსი, ექიმი ენდოკრინოლოგი 

2013-2015 წწ. - სს კლინიკა ნეომედი „ნეო მედი“, მოწვეული ექიმი ენდოკრინოლოგი

2012 წლიდან - დიაბეტის კვლევის ეროვნული ცენტრი, ექიმი ენდოკრინოლოგი

2009-2012 წწ. - დიაბეტის კვლევის ეროვნული ცენტრი, უმცროსი ექიმი