ნინო ყასაბაშვილი

კატეგორია
მთავარი ექთანი
ვრცლად

ნინო წითლიძე

კატეგორია
თმის ტრანსპლანტოლოგი
ვრცლად

ნინო ნათელაშვილი

კატეგორია
თმის ტრანსპლანტოლოგი
ვრცლად

თეონა პაპასკირი

კატეგორია
თმის ტრანსპლანტოლოგი
ვრცლად

ნათია პაპასკირი

კატეგორია
თმის ტრანსპლანტოლოგი
ვრცლად

ალექსი მახარაშვილი

კატეგორია
თმის გადანერგვა
ვრცლად

დეა (დიანა) პაპასკირი

კატეგორია
თმის გადანერგვა
ვრცლად

ეკატერინე თოდუა

კატეგორია
თმის გადანერგვა
ვრცლად

მაკა დოღოზაშვილი

კატეგორია
დერმატოლოგია, ტრიქოლოგია
ვრცლად

ნელი ქეშელაშვილი

კატეგორია
დერმატოლოგია, ტრიქოლოგია
ვრცლად

ნელი ბაკურაძე

კატეგორია
დერმატოლოგია, ტრიქოლოგია
ვრცლად

მაია ღონღაძე

კატეგორია
დერმატოკოსმეტოლოგია
ვრცლად