ქირურგიული სტომატოლოგია

 

ქირურგიული სტომატოლოგია ერთ-ერთი წამყვანი და საპასუხისმგებლო პროფილია ზოგად სტომატოლოგიაში , იგი მოიცავს :

  1. ბავშვთა ქირურგია - დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ბავშვთა ასაკში დროულ და არა ნაადრევ ქირურგიულ ჩარევას კბილთა რკალის ორთოგნათიული ჩამოყალიბებისათვის.
  1. რეტენციული კბილების უსაფრთხოდ და უმტკივნეულოდ ამოღება მნიშვნელოვანი ფაქტორია პაციენტისათვის.
  1. სიბრძნის კბილის გართულებული რკალგარეთა ამოსვლა დიდი დისკონფორტია პაციენტისთვის, მას ახასიათებს ტკივილი,შეშუპება და ტრიზმი. ასეთ დროს დროული ქირურგიული ჩარევა თავიდან აგვაცილებს სიტუაციის გართულებას.
  1. განაკვეთი და ექსუდატის დრენირება - ეს არის გართულებული ინფიცირებული კბილის შესივების დროს სწრაფი და ეფექტური დამხმარე საშუალება.
  1. პაროდონტოზის დროს პაციენტი კარგავს ჯანმრთელ კბილებს, ამ შემთხვევაში დროული შინირება იძლევა კბილების გარკვეული დროით შენარჩუნების საშუალებას.

 

დასკვნა: ქირურგიულ სტომატოლოგიაში წამყვანი მნიშვნელობა ენიჭება უმტკივნეულოდ და ტრამვების გარეშე ჩატარებულ მანიპულაციას.