კავშირი
სერვისები

რა არის ორთოპედიული სტომატოლოგია
-ჯანსაღი კბილები ადამიანის ჯანმრთელობის ერთ-ერთი მთავარიმაჩვენებელია,თუმცა,სამწუხაროდ,ყოველთვის ვერ ხერხდება მათიშენარჩუნება.ტრავმის,სხვადასხვა დაავადებებისა,თუ ასაკის გამოსაჭირო ხდება მივმართოთ ორთოპედიულ მომსახურებას.
ორთოპედია- კლინიკური სტომატოლოგიის ერთ-ერთიმნიშვნელოვანი დარგია,რომლის მთავარი მიზანიც ყბა-კბილთასისტემის დარღვეული ფუნქციური და ესთეტიური პარამეტრებისაღდგენაა.ერთი კბილის დაკარგვაც კი ნეგატიურად აისახება საჭმლისმომნელებელ სისტემაზე;ირღვევა თანკბილვა,დიქცია,სახისსიმეტრია.
პროტეზირების მეთოდები
-ჩვენს კლინიკაში პროტეზირება ტარდება უახლესი მეთოდებით,რაცპირველ რიგში გულისხმობს პაციენტებთან კომპლექსურ დაინდივიდუალურ მიდგომას.
არსებობს მოსახსნელი და მოუხსნელი პროტეზები
მოუხსნელი პროტეზები-მეტალოკერამიკის ხიდები,გვირგვინები.ასევე უმეტალო კერამიკა-ცირკონის დიოქსიდიპრესკერამიკა

ორთოპედიული ვინირები


ასევე ბოლო პერიოდში ყველაზე პროგრესული მეთოდი-პროტეზირება იმპლანტებზე.


მოსახსნელი პროტეზები-მთლიანი და ნაწილობრივიკონსტრუქციები(ელასტიური,ბიუგელისებური)

ორთოპედიული მომსახურების ხანგრძლივობა
-პროტეზირების ვადები პირველ რიგში დამოკიდებულია პირისღრუს პირვანდელ მდგომარეობაზე და პროტეზირების არჩეულმეთოდზე.ჩვენს კლინიკაში მაქსიმალურად ვცდილობთ უმოკლესდროში მივიღოთ საუკეთესო შედეგი.
აქვს თუ არა პროტეზირებას უკუჩვენება?
-აბსოლუტური უკუჩვენება არ არსებობს.ზოგ შემთხვევაში საუბარიამხოლოდ პროტეზირების დროებით შეზღუდვაზე: