კავშირი
შედეგები
5711 5714

თმის გადანერგვა კაცებში, II-III ხარისხი

თმის გადანერგვა კაცებში, II-III ხარისხ

ვრცლად
5711 5714

თმის გადანერგვა კაცებში, IV-V ხარისხი

თმის გადანერგვა კაცებში, IV-V ხარისხი

ვრცლად
5711 5714

თმის გადანერგვა კაცებში, VI -VII ხარისხი

თმის გადანერგვა კაცებში, VI -VII ხარისხი

ვრცლად
5711 5714

თმის გადანერგვა კაცებში, Vertex

თმის გადანერგვა კაცებში, Vertex

ვრცლად
5711 5714

თმის გადანერგვა ქალებში

თმის გადანერგვა ქალებში

ვრცლად
5711 5714

თმის გადანერგვა ნაწიბურებში

დამწვრობის შედეგად განვითარებული ნაწიბური

ვრცლად
5711 5714

წვერის, ულვაშისა და წარბის გადანერგვა


ვრცლად