კავშირი
Lisa Weider
ელენე სახლთხუციშვილი
საქართველოს ბავშვთა სტომატოლოგების ასოციაციის მოქმედი წევრი

პროფესიული გამოცდილება:

2016 –2017წწ.   სტომატოლოგიის აკადემია ალბიუსის რეზიდენტი თერაპიულ სტომატოლოგიაში.

2017წ. - დღემდე  კლინიკა “ფემილი დენტი”, ბავშვთა და მოზრდილთა ექიმი სტომატოლოგი

2018წ.- დღემდე კლინიკა „დეამედი“,ბავშვთა და მოზრდილთა ექიმი სტომატოლოგი